MYYRBASE ICT OY

Yrityksemme erikoisosaaminen löytyy turvallisuusalan ja turvatekniikan tietosuojassa sekä miten tietosuoja, yritysturvallisuus ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista saadaan yhdistettyä.

Tarjoamme myös tapahtumille ja tapahtumajärjestäjille ICT-, tuki-, asiantuntija- sekä päivystyspalveluita.

Olemme myös edelläkävijöitä kyberturvallisuudessa, jolloin voimme tarjota yrityksille parhaat kyberturvapalveluita. Koska olemme pieni ja ketterä yritys, meiltä löytyy tuttuja ja tuntemattomia palveluntuottajia.

Olemme yrityksien ja yrittäjien tukena
tieto- ja viestintätekniikassa.

Laptop computer and cellphone on table

Ei mikään tavallinen ICT-palveluntuottaja

Yrityksemme erikoisosaaminen löytyy turvallisuusalan ja turvatekniikan tietosuojassa sekä miten tietosuoja, yritysturvallisuus ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista saadaan yhdistettyä. Tarjoamme myös tapahtumille ja tapahtumajärjestäjille ICT-, tuki-, asiantuntija- sekä päivystyspalveluita.

Tuki- ja ylläpitopalvelut

Tuki- ja ylläpitopalveluiden avulla voimme valvoa etänä mobiililaitteiden, työasemien ja palvelimien toimivuus sekä huolehtia tietoturvasta ja järjestelmien päivityksistä. Pyrimme tuottamaa palveluita muutamien valmistajan palveluita hyödyttäen, jolloin saamme kerättyä tietoja tilannetieto ja voimme etänä tehdä tarvittavat muutokset. Seuraamme jatkuvasti uusien kyberuhkien ja kyberpalveluiden tilannetta. Reagoimme mahdollisiin korjauksiin ja päivityksiin sekä teemme tarvittavia toimet jotta tietoturva pysyy halutulla tasolla.

Jatkuvat palvelut

Ylläpidämme yrityksien ja asiakkaiden puolesta useita pilvipalveluita, jotka toimivat taustalla 24/7/365. Jatkuviin palveluihin voidaan liittää Microsoft 365 + varmuuskopiointi, Microsoft 365 tietoturvapalvelut, Sonicwall ja Watchguard kyberturvapalvelut, sähköpostin lisäsuojaukset sekä useita muita palveluita, jotka toimivat taustalla. Palvelut vaativat jatkuvaa valvontaa, ylläpitoa sekä käyttäjien ja lisenssien hallintaa. Meiltä löytyy myös salasanojen hallintaan sopivia palveluita, jolloin sekä yrityksen että työntekijöiden salasanat ja käyttäjätunnukset.

Tietoturvapalvelut

Tietoturvapalvelut alkavat olemaan pakollisia, jotta voi suojautua erilaisista kyberhyökkäyksistä sekä muista poikkeavista tapahtumilta. Lisäksi asiakkaat ja projektit saattavat edellyttää tiettyä tietoturvatasoa, jota pitää pystyä osoittamaan. Suosimme valmistajista Sonicwall ja Watchguard mutta voimme myös ottaa haltuun ja ylläpitoon jo olemassa olevia laitteita ja palveluita, jolloin välitön laitteiden hankinta ei ole pakollinen. Teemme myös tietoturvaskannauksia, jolloin saamme kerättyä tietoa tietoturvan nykytilanne ja haavoittuvuuksista. Voimme myös toteuttaa koulutus- ja webinaarikoulutuksia.

Etä- ja lähitukipalvelut

Vaikka pyrimme toteuttamaan palveluita pääasiassa pilvipalveluiden avulla sekä etänä, saattaa tulla tilanteita, jolloin tarvitaan tukea, neuvontaa tai opastusta. Pyrimme ratkaisemaan haasteet etäyhteyden avulla sekä sähköpostilla ja puhelimessa. Mikäli tarvetta, voimme tulla paikan päälle antamaan lähitukea, joka on joissain tapauksissa enemmän etu kuin haitta. On myös mahdollista sopia säännölliset tukikäynnit yrityksenne tiloihin.

Projektipalvelut

Projektipalveluissa palvelemme uusia ja nykyisiä asiakkaita ja meidän roolimme voi olla projektin suunnittelijasta projektipäällikköön sekä projektin toteuttaja joko itsenäisesti tai yhdessä olemassa olevien kumppaneiden kanssa. Esimerkkejä projekteista, joiden kesto voi vaihdella 1 päivästä kuukausiin ja projektit voivat olla monitoimilaitteen käyttöönottoa, turvatulostuksen ja kyberturvapalveluiden käyttöönotto, etähallinnan ja -valvonnan käyttöönotto sekä tietoturvaskannaus, -kartoitus ja -raportointi. Voimme myös toteuttaa koulutus- ja webinaarikoulutuksia.

Tietosuojapalvelut

Tietosuojapalveluissa keskitymme, miten henkilötietoja käsitellään päivittäisessä toiminnassa. Yhteistyö- ja kumppaniverkostosta löytyy laajasti niin teknistä sekä juridista asiantuntijuutta. Meiltä löytyy vahvaa osaamista turvallisuusalan ja turvatekniikan tietosuojassa sekä näistä muodostuvien henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyssä on otettava huomioon sekä tietosuojan lainsäädäntö että yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö, mikäli kameravalvonta, kulunvalvonta tai muu turvatekniikan käyttö ja valvonta ulkoistetaan.